Rośliny do ogrodów miejskich

Rośliny do ogrodów miejskich

W ogrodach miejskich panują często o wiele trudniejsze warunki, niż ma to miejsce poza miastem. Po pierwsze zazwyczaj mamy do zagospodarowania o wiele mniejszy teren, otoczony z każdej strony ścianami budynku lub wysokim, szczelnym ogrodzeniem. Ogranicza to światło słoneczne, które mogłoby docierać do roślin. Ogród miejski najczęściej położony jest przy drodze, co naraża go na kurz, pył, spaliny i inne zanieczyszczenia. W ciasnych uliczkach tworzą się przeciągi, co również jest niesprzyjającym warunkiem. Dodatkowo gleba jest bardziej sucha, niż gdzie indziej, a to ze względu na deszczówkę spływającą ulicami do studzienek kanalizacyjnych, zamiast wsiąkającą w ziemię. Plusem jest temperatura, wyższa w mieście o parę stopni. W takim ogrodzie najlepiej będą miały się rośliny mało wymagające, które nie potrzebują dużego dostępu do światła słonecznego ani wilgoci. Należy sadzić także rośliny szybko rosnące, które w krótkim czasie dadzą nam komfort, osłaniając przed ulicznym hałasem i spojrzeniami przechodniów. Skupmy się na roślinach gęstych i długowiecznych. Powinny mieć też najlepiej gładkie liście, bez włosków, na których nie będzie się zatrzymywał kurz i inne zanieczyszczenia. Musimy natomiast unikać roślin o słabym ukorzenieniu, wymagających światła i wilgoci oraz mocno pylących, jak brzozy czy topole.