Co można znaleźć w ogrodzie sentymentalnym?

Co można znaleźć w ogrodzie sentymentalnym?

Ogród sentymentalny stał się popularny u schyłku XVIII wieku, wśród entuzjastów literatury nurtu o tej samej nazwie. Skupiał także osoby darzące sympatią atmosferę wspomnień, w szczególny sposób przywiązane do przeszłości. Ogrody zaprojektowane według podobnych założeń miały z jednej strony pozorować bycie zachowanym fragmentem dawnych dziejów, a z drugiej – służyć kultywowaniu pamięci o rzeczach minionych. Realizacją obu tych zadań było umieszczanie w obrębie ogrodu elementów architektonicznych, stylizowanych na ruiny. Często stawiano także kopie budowli znanych z historii. Wszystkie podejmowane zabiegi aranżacyjne miały na celu stworzenie przestrzeni bogatej w nastrojowe zakątki, sprzyjającej rozmyślaniom i zadumie. Konstrukcja ogrodu sentymentalnego pokrywała się w pewnej mierze z prawidłami, wedle których organizowano ogrody wiejskie. Kompozycja roślin imitowała mylące podobieństwo do krajobrazu spotykanego w warunkach naturalnych, w miejscach bliskich samemu ogrodowi. Zgodnie z tym zamysłem, przestrzeń ogrodu zajmowały rośliny popularne w najbliższej okolicy, typowe dla miejscowej flory (ich wybór determinowany był zwykle przez upodobania właścicieli). Drobne elementy dekoracyjne, jak na przykład płoty, wykonywane były z naturalnych materiałów: drewna lub kamienia. Funkcję ozdobną pełniły także głazy i stosy kamieni.