Strumień – istotny element ogrodu wodnego

Strumień – istotny element ogrodu wodnego

Decydując się na wzbogacenie krajobrazu ogrodu poprzez dodanie elementów dekoracyjnych, wykorzystujących żywioł wody, nie tylko podnosi się znacznie walory estetyczne tego miejsca. Czyni się je także idealnym miejscem odpoczynku, gdzie szemranie wody doskonale relaksuje. Najprostsza wodna konstrukcja, strumień, jest także ważnym elementem układu filtrującego oczko wodne. Należy natomiast umieścić go w obrębie terenów zielonych tym bardziej, jeżeli projektowany ogród ma mieć charakter parku wodnego. Konstruowanie strumienia przebiega podobnie do procesu tworzenia oczka wodnego. Łożysko, którym ma płynąć woda, należy ulokować w najbardziej optymalnym miejscu. Jego dno trzeba wyłożyć folią PCV lub EPDM, po czym umocować, przysypując odpowiednią ilością mieszanki piasku i gliny. Elementy dekoracyjne strumienia należy ułożyć w zależności od tego, z jaką szybkością ma się poruszać woda (wpływ mają na to szerokość i głębokość nurtu). Jeżeli dno zostanie wysypane żwirem, a brzegi obsadzone kamieniami, ruch wody będzie niemal niedostrzegalny. Jeżeli natomiast dno zajmą kamienie, spłycając nurt, woda będzie poruszać się szybko i z pluskiem. Jeśli strumień łączy się z akwenem, w którym żyją zwierzęta (na przykład ławica ryb), należy dopilnować, by woda nie wpadała do zbiornika zbyt gwałtownie.