Zakwit wody w oczku wodnym

Zakwit wody w oczku wodnym

W każdym zbiorniku wodnym mogą zaistnieć odpowiednie warunki, które sprzyjają rozwijaniu się na powierzchni wody skupisk fitoplanktonu – bardzo małych, nawet mikroskopijnych żyjątek. Dla glonów czynnikami niezbędnymi do życia są: odpowiednia wilgotność, dobra temperatura oraz dostęp do składników odżywczych (dla gatunków cudzożywnych, organizmom samożywnym wystarczy dostęp do promieni słonecznych). Dane warunki odpowiadają zwykle jednemu gatunkowi glonów, przez co można mówić o skupiskach konkretnej odmiany (najczęściej są to sinice, okrzemki, czy zielenice). Oko ludzkie dostrzega je wtedy w postaci zielonego nalotu, unoszącego się na powierzchni wody. Zjawisko to określa się jako zakwit wody, grozi ono zwłaszcza niedużym zbiornikom (na przykład oczkom wodnym). Mają największe szanse na zaistnienie w wodzie bogatej w substancje organiczne, które pochodzą chociażby z rozkładu materii (ich źródłem może być także działalność człowieka, obejmująca spłukiwanie nawozów sztucznych). W klimacie umiarkowanym zakwit wody obserwuje się najczęściej wiosną i jesienią. Przedłużający się stan zakwitu świadczy o zaburzeniu równowagi ekologicznej w obrębie ekosystemu wodnego. Jest także w pewnym stopniu przyczyną anomalii, gdyż osad zasłania roślinom podwodnym dostęp do słońca i uniemożliwia im prawidłowy rozwój.