Co to jest ściółkowanie?

Aby upewnić się, że zasadzona roślina będzie wzrastać w najlepszych dla niej warunkach, ogrodnik wykonuje wiele rozmaitych czynności. Są one podyktowane zarówno wskazówkami ogólnymi, to znaczy dotyczącymi każdego typu rośliny, jak również konkretnymi wymogami danego gatunku. Do czynności zabezpieczającej najbliższe i najważniejsze otoczenie sadzonki, jakim jest jej podłoże, należy ściółkowanie. Jest to zabieg polegający na przykryciu gleby otaczającej łodygę lub pień rośliny. Zapobiega to zarówno zbyt szybkiemu parowaniu wody (której niedobór w początkowym okresie wzrostu jest bardzo niebezpieczny dla rośliny), jak też wszelkiego rodzaju uszkodzeniom podłoża, jakich może dokonać zbyt silny wiatr lub intensywnie padający deszcz. Sadzonka, wokół której utrzymuje się odpowiedni poziom wilgotności i ciepła, ma większe szanse na dobre zakorzenienie się. Co więcej, przykrycie gleby to także utrudnienie dostępu do tego obszaru różnym chwastom,które mogłyby zabierać roślinie dostęp do składników odżywczych. Do ściółkowania wykorzystuje się różne naturalne materiały, takie jak pokruszona kora drzew iglastych czy trociny. Rolę materiałów termoizolacyjnych z dobrym skutkiem pełnią też słoma czy kompost. Ściółkowanie ma swoje zastosowanie nie tylko przy pielęgnacji roślin, ale też owoców przygruntowych i takich, które preferują wysokie temperatury.