Jak można zmienić odczyn gleby?

Poszczególne gleby różnią się od siebie zasobnością w składniki mineralne, a pewne niedobory są bezpośrednim bodźcem do dostarczenia nawozu ziemi, która ma służyć uprawie roślin. Poszczególne grunty różnią się także od siebie ilością jonów wodoru, których ilość decyduje o odczynie gleby (kwaśnym lub zasadowym) – mierzony w jednostkach pH, jest także wyznacznikiem wymogów hodowlanych. Jeżeli planowane do posadzenia rośliny nie tolerują kwaśnej gleby, konieczne jest wpłynięcie na jej odczyn poprzez dodanie związków wapnia (ziemia nabierze przez to charakteru zasadowego). W pierwszej kolejności ogrodnik powinien posłużyć się nawozami wapniowymi, dopiero gdy okaże się to mało skuteczne, wskazane jest zastosowanie bardziej skoncentrowanych związków. Najbezpieczniejszy w stosowaniu jest węglan wapnia, drugie w kolejności jest wapno gaszone (będące odmianą wapna palonego, czyli tlenku wapnia). Czynność wapnowania gleby można przeprowadzić przy pomocy siewnika. Ponieważ wapno ma silne właściwości żrące, trzeba pamiętać o zabezpieczeniu oczu i skóry (zwłaszcza dłoni). Ważne też, by do ziemi zawierającej wapno nie dodawać nawozów azotowych – w wyniku nieuniknionej reakcji chemicznej wytworzy się toksyczny amoniak (do wyrządzonych przez niego szkód zalicza się nieodwracalny zanik azotu na obszarze danego gruntu).