Jak wprowadzić harmonię do ogrodu

Jeżeli mamy zamiar budować i projektować ogród w stylu feng shui, warto zapoznać się z jego najważniejszymi elementami. Tak naprawdę ważne jest to, aby występowała w nim bogata roślinność, ale również element wody. Stawek lub oczko wodne. Dobrze jest budować przejścia nad wodą, tak aby mieć styczność ze wszystkimi elementami ogrodu. Ma być to miejsce dla wypoczynku i zwiedzania. Chodzenie po ogrodzie ma sprawiać przyjemność i łączyć nas z naturą. Jednak najważniejszym elementem ogrodu w stylu feng shui są tak naprawdę ścieżki, po których się spaceruje. Są one miejscem umożliwiającym odpowiedni przepływ energii chi. Niezwykle istotnej siły życiodajnej znajdującej się w każdym organizmie żywym. Zatem ścieżki te powinny być skierowane na wschód, w stronę budzenia się nowego dnia, a co za tym i życia. Nie mogą być proste. Powinny się wić i zakręcać. Ważne jest to, aby były wykonane z naturalnych materiałów. Ogród zaprojektowany w stylu feng shui musi być miejscem przepełnionym naturalnością i pozytywną energią, która będzie karmić jego użytkowników. Oczywiście chcąc czerpać z tej nauki, warto także w normalnym ogrodzie pomyśleć o odpowiednim ustawieniu ścieżek, ich szerokości oraz materiale, którym będą pokryte. Dla miłośników chińskich tradycji, ale także tych, którzy pragną tworzyć harmonijne miejsce dla siebie i rodziny.