Japońska harmonia w naturze

Ogrody projektowane mogą być w naprawdę w wielu stylach. Każdy z nich posiada, wyróżniające go na tle innych, charakterystyczne cechy. Przykładem może być ogród w stylu japońskim. Wyznacznikiem ogrodu w tym stylu jest takie jego zaprojektowanie i wykonanie żeby ingerencja człowieka w przyrodę była jak najmniejsza, by zminimalizować ślady ludzkiej działalności w jej obrębie. Przyroda powinna być dzika i nieujarzmiona. Ogrody japońskie można podzielić na kilka typów. Jednak to, co je wszystkie wyróżnia to prostota, naturalność, swoboda i harmonia. Nie ma ogrodu w stylu japońskim, w którym nie byłaby obecna woda symbolizująca życie oraz kamień, który oznacza niezmienność i trwałość świata przyrody. W ogrodach japońskich ścieżki są najczęściej wyłożone płaskimi kamieniami. Jeśli chodzi o kolorystykę w ogrodach w tym stylu, dominujący jest zielony w różnych swoich odcieniach. Zieleń przełamują pojedyncze tylko kwiaty i krzewy w innych kolorach. Ogrody te wykorzystują naturalne ukształtowanie terenu, zwłaszcza pagórki. Jedynie w przypadku ogrodów typu tzw. płaskiego widać dominację człowieka nad naturą. Roślinności w nich jest stosunkowo niewiele, na rzecz pisku, żwiru i kamieni. W Polsce przykład ogrodu w stylu japońskim można obejrzeć we Wrocławiu oraz w Łódzkim Ogrodzie Botanicznym.