Klasyfikacja ogrodów wg asortymentu

Jedną z klasyfikacji ogrodów obok klasyfikacji wg stylu jest klasyfikacja wg asortymentu. Zgodnie z nią wyróżnia się następujące rodzaje ogrodów: bylinowy, oliwny, skalny, różany, dendrologiczny, park, sad oraz winnica. Ogród bylinowy to ogród, w którym dominują byliny, czyli rośliny żyjące dłużej niż dwa lata. Ogród oliwny jak wskazuje nazwa to ogród, w którym rosną drzewa oliwne. Ogród skalny i alpinarium to rodzaj terenu zieleni, w którym rekonstruowane jest środowisko górskie. Występują więc w nim skały, kamienie i rośliny. W przypadku ogrodu skalnego często spotykanego w ogrodach przydomowych mamy do czynienia z różnymi roślinami. Natomiast w alpinariach, które często spełniają funkcje edukacyjne i są częścią ogrodów botanicznych sadzi się rośliny wysokogórskie. W ogrodach różanych uprawia się róże .Rabaty w ogrodach różanych mają geometryczne kształty podobnie jak w ogrodach francuskich. Pnące odmiany róż eksponowane są przy pomocy pergoli i łuków. Ogród dendrologiczny zwany inaczej arboretum to obszar, na którym pielęgnuje się różne gatunki drzew i krzewów. Nazwa ogrodu pochodzi od greckich słów: dendron oznaczającego drzewo i logos – słowo, nauka. Zazwyczaj na terenie arboretum prowadzone są badania naukowe nad tego typu roślinami. Arboreta często są częścią ogrodów botanicznych.