Park jako rodzaj ogrodu

Jednym z rodzajów ogrodów jest park. Park to teren zieleni z dużą ilością roślinności, w szczególności drzew i krzewów. Wytyczone są w nim alejki spacerowe. Spełnia on funkcje rekreacyjne. Najczęściej zlokalizowany w miastach. Jest nieocenionym miejscem w miastach z uwagi na ograniczony kontakt z przyrodą mieszkańców miast. Istnieje kilka rodzajów parków: krajobrazowe, narodowe, miejskie, zdrojowe, botaniczne, a także pałacowe i dworskie. Zgodnie z klasyfikacją ogrodów wg asortymentu sad traktowany jest jako rodzaj ogrodu. Sad to teren wykorzystywany rolniczo. Uprawia się nim drzewa owocowe. Najczęściej spotykanymi drzewami owocowymi w polskich sadach są: jabłonie, śliwy, wiśnie oraz grusze. Innym rodzajem ogrodu użytkowego jest winnica. Winnica jest miejscem uprawy winogron na wino lub w innych celach konsumpcyjnych. Pozostałe niesklasyfikowane rodzaje ogrodów to m.in: ogród botaniczny, ogród działkowy, ogród jordanowski, ogród krajobrazowy. Ogród botaniczny to teren, na którym uprawia się różnorodne rośliny w celach ochronnych, dydaktycznych i naukowych. W skład ogrodu oprócz roślinności wchodzą także budynki (placówki badawcze i inne) i infrastruktura techniczna. Tradycja zakładania ogrodów botanicznych jest długa i sięga średniowiecza. W Polsce pierwszy taki ogród założono w XVIII w.