Podstawowe style bonsai

Tworzenie zminiaturyzowanych form drzewek według sztuki bonsai obejmuje przede wszystkim formowanie pojedynczych okazów, posadzonych w okrągłych, płytkich donicach. W zależności od docelowego kształtu rośliny, wyróżnia się wiele stylów, różnicujących się między sobą kształtami danych części drzewka lub innymi charakterystycznymi cechami. Najprostszy spośród nich jest Hokidachi – styl, według którego gałęzie rośliny rozkrzewiają się dość swobodnie, upodabniając jej kształt do miotełki. Tradycyjny kształt zachowuje się także przy wykorzystaniu formy Chokkan, gdzie gałęzie wyrastają z mocnego, prostego pnia (pod kątem prostym do niego), tyle że skracają się wraz z wysokością (co nadaje drzewku kształt piramidy). Podobny do niego styl Shakan, odznacza się jedynie tym, że pień nachyla się do podłoża pod pewnym kątem. Główna oś drzewka może się rozwidlać (Sokan) lub skręcać na podobieństwo węża (Bankan). Bardziej fantazyjne formy bonsai polegają na takim pochyleniu pnia, że jest on równoległy do podłoża (Fukidachi), sprawiając wrażenie, że kształt ten uformowały silne podmuchy wiatru. Odrębnym stylem jest tak zwany kaskadowy, w którym pień wijąc się, opada w dół, poniżej poziom swego gruntu. Czasem do drzewka dołącza się kawałek skały, którą porastają korzenie (Negari), bądź roślinka bezpośrednio z niej wyrasta (Ishizuke).