Proces zakładania żywopłotu

Żywopłot może stanowić zarówno naturalną barierę komunikacyjną w ramach ogrodu, zabezpieczać jego teren przed silnymi podmuchami wiatru lub po prostu ozdobę, jeżeli składają się na niego krzewy o dużych walorach estetycznych. Nasadzenie linii krzewów nie nastręcza dużych trudności, podczas pracy trzeba pamiętać tylko o kilku ważnych zasadach. Przygotowując grunt pod żywopłot, należy dokładnie oczyścić go z chwastów i posypać optymalną ilością kompostu. Pędy roślin liściastych trzeba przed posadzeniem znacznie skrócić (jednak nie bardziej, niż o połowę) – dzięki temu w przyszłości będą się bujnie krzewić. Ugruntowanie powinno być też poprzedzone przez dokładne (nawet kilkugodzinne) wymoczenie korzeni. Rozplanowując rozmieszczenie sadzonek, należy kierować się tym, by na każdy metr gruntu przypadały maksymalnie cztery rośliny, jeśli ich docelowa wysokość to dwa metry(w przypadku niższych krzewów nasadzanie powinno być gęstsze). Ziemię przysypującą sadzonki trzeba dokładnie ubić i obficie podlać. Na pomysł założenia liściastego żywopłotu najlepiej wpaść jesienią, przeznaczając najchłodniejsze miesiące roku na dobre ugruntowanie się zielonego ogrodzenia. Jeżeli wybór ogrodnika padnie na rośliny iglaste (albo w przypadku, gdy bryły korzeniowe roślin znajdują się w specjalnych, plastikowych pojemnikach) pora roku nie ma zbyt dużego znaczenia.