Rodzaje i rozpoznawanie chorób roślin

Kiedy roślina nie rozwija się tak, jak powinna i wykazuje niepokojące objawy, prawdopodobnie została dotknięta przez jakąś z chorób. Uwzględniając rodzaj przyczyn, jaki leży u podłoża schorzenia, dzieli się je na dwie grupy. Choroba może wynikać z zetknięcia się części rośliny z konkretnymi czynnikami infekcyjnymi, do których zalicza się głównie wirusy, bakterie czy grzyby. Ich poszczególne rodzaje mogą atakować zarówno żywe, jak i martwe (lub tylko osłabione) tkanki. Objawy choroby dają się zauważyć dość szybko: przybierają na ogół postać nienaturalnych zmian w ubarwieniu (niepokojące są zwłaszcza rosnące plamy na jednolitych liściach). Oznaką schorzenia może być także oczywiście obumieranie części rośliny, więdnięcie, wszelkie zmiany kształtu, występowanie narośli lub obecność wydzielin. Istnieje wiele środków, zapobiegających chorobom infekcyjnym roślin, jednak często najskuteczniejszym (i jedynym) sposobem na wyleczenie jest ucięcie chorych części. Jednak równie dobrze choroba może dotknąć roślinę, która nie zetknęła się z żadnymi patogenami – wystarczy, że będzie rosła w nieodpowiednich dla niej warunkach. Niszczące działanie może mieć zła dawka światła, wody czy wiatru. Roślina zasadzona w glebie o niewłaściwym dla niej odczynie, spryskiwana złymi rodzajami środków pielęgnacyjnych, nie ma właściwie szans na zachowanie dobrej formy.