Rodzaje nawozów mineralnych

Wśród nawozów mineralnych wyróżnia się kilka zasadniczych typów – ich skład bazuje na znacznej ilości konkretnych pierwiastków, które są bardzo ważne dla prawidłowego rozwoju roślin. Są to kolejno: nawozy azotowe, fosforowe, potasowe, magnezowe i wapniowe. Azot jest ważnym czynnikiem biorącym udział w syntezie białek, jego obecność ma bardzo duży wpływ na wzrost upraw i wydawanie przez nie plonów. Fosfor z kolei jest składnikiem białek i kwasów organicznych, które są niezbędnym pożywieniem większości okazów flory. Potas pomaga w przyswajaniu dwutlenku węgla (jest wręcz niezbędny w tej procedurze). Niedobór potasu wpływa negatywnie na cały proces fotosyntezy, ponieważ wówczas w jej wyniku powstaje niewielka liczba cukrów, będących składnikami odżywczymi. Wapń i magnez mają wpływ głównie na zmianę odczynu gleby, zmniejszając jej kwasowość. Odrębną grupę nawozów sztucznych stanowią mikronawozy – składają się z większej grupy pierwiastków, które określane są mianem mikroelementów (ponieważ występują w naturze w bardzo niedużych ilościach). Należą do nich: bor, cynk, miedź, selen, kobalt, żelazo, mangan i molibden. Za produkt uboczny prac przemysłowych uznaje się nawozy organiczno-wapniowo-mineralne, które także znajdują zastosowanie w pielęgnacji roślin. Każdy rodzaj nawozów poprawia jakość i funkcjonowanie gleby.