Usługa projektowania ogrodów

Podczas pierwszego etapu projektowania każdego terenu zielonego, w tym ogrodu przydomowego, następuje wymiana informacji między klientem firmy ogrodniczej a projektantem. Klient komunikuje swoje upodobania i oczekiwania dotyczące ogrodu. Projektant musi ponadto uzyskać informacje dotyczące działki – parametry techniczne takie jak – wielkość i położenie działki oraz właściwości gleby, a także usytuowanie działki, krajobraz otaczający dany teren zielony oraz ukształtowanie terenu. Bardzo pomocne na tym etapie są wszelkie mapy, dokumenty geodezyjne. To znacznie ułatwia pracę architektowi krajobrazu, a ponadto pomoże uchronić przed niepotrzebnymi komplikacjami w czasie realizacji projektu. Przy projektowaniu terenów zielonych należy bowiem wziąć pod uwagę rozmieszczenie infrastruktury podziemnej. Następnym etapem tworzenia ogrodów jest zarysowanie ogólnej koncepcji ogrodu – jego charakteru. Ustala się rozmieszczenie stref funkcjonalnych, przebieg ścieżek, chodników, usytuowanie elementów wodnych, altanek, placów zabaw i innych obiektów małej architektury ogrodowej. Na tym etapie ustala się także z klientem rozmieszczenie oświetlenia ogrodowego oraz rodzaje i usytuowanie roślinności. Na tym etapie projektowania ogrodów praca ma charakter interakcji klientem. Odbywają się liczne konsultacje.