Usługa projektowania ogrodów

Niezależnie od różnorodności projektów ogrodów, bogactwa roślin i urządzeń w nim użytych największą część terenu zielonego zajmuje trawnik. Warto więc poświęcić więcej uwagi przy wyborze rodzaju trawnika i gatunku trawy, a także później przy jego pielęgnacji, gdyż jego jakość jest wizytówką posesji i wpływa na komfort użytkowania terenu. Przygotowanie estetycznego trawnika wymaga dużego nakładu pracy. Najpierw należy przygotować teren, na którym ma być zasiana trawa. Teren trzeba uporządkować i usunąć z gleby chwasty. Trzeba uwzględnić minimum 1-procentowy spadek terenu, tak, aby możliwy był odpływ nadmiaru wody. Spadek terenu nie powinien jednak być zbyt duży. W przeciwnym razie pielęgnacja i koszenie byłyby utrudnione. W przypadku nadmiaru wód w glebie możliwe jest przeprowadzenie drenażu. Po oczyszczeniu terenu przystępuje się do przygotowania gleby. Najpierw należy ją przekopać, następnie zniwelować i na końcu wyrównać. Możliwe jest uzupełnienie żyzną glebą lub w przypadku gleby słabo przepuszczalnej – przemieszanie jej z piaskiem. Kolejnym krokiem jest wydzielenie na terenie działki obszaru trawnika. Przed zasianiem trawy ziemię należy ubić, a następnie bezpośrednio przed wysiewem – zgrabić. Najdokładniejszy wysiew zapewni użycie siewnika. Na koniec trzeba znów zgrabić i ubić ziemię.