Wydziały ogrodnicze w polskich uczelniach

Ogród to pojęcie z zakresu ogrodnictwa oznaczające miejsce uprawy roślin. Ogrodnictwo natomiast to dyscyplina naukowa wyodrębniona z nauk rolniczych. Przedmiotem zainteresowania ogrodnictwa jest uprawa roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych oraz zagadnienia związane z architekturą krajobrazu – projektowanie, urządzanie i pielęgnowanie terenów zielonych. W Polsce ogrodnictwo można studiować na pięciu państwowych uczelniach wyższych – na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, a także na uczeniach prywatnych. Na kierunku architektura krajobrazu kształcą m.in. następujące uczelnie w Polsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski oraz uczelnie prywatne – Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie i wiele innych. Na wydziałach ogrodnictwo i architektura krajobrazu kształcą się przyszli projektanci terenów zieleni.