Żywopłot – najlepsza osłona

Ogród wielu ludziom kojarzy się ze spokojną ostoją, miejscem nieco tajemniczym, a przede wszystkim oddzielonym od nieprzychylnych oczu ścianą zieleni. Funkcję tę spełnia naturalnie żywopłot. To w wielu przypadkach pierwsza z decyzji przed jaką stają szczęśliwi posiadacze ogrodów: czym najlepiej obsadzić swój płot odgradzając się od rzeczywistości w błyskawicznym tempie? Istnieje wiele potencjalnych możliwości. Oferta roślin z powodzeniem służących za żywopłot jest niezwykle szeroka. Nie wdając się w szczegóły można stwierdzić, iż można wyróżnić trzy podstawowe rodzaje roślin żywopłotowych. Pierwszą z nich są liściaste krzewy. Do ich zalet należy bujność, gęstość osłony, a także możliwość ich dowolnego – także artystycznego – formowania i przycinania gdy podrosną. Gdy podrosną – no właśnie. To jeden z podstawowych minusów opisywanej opcji. W zależności od panujących warunków, na szczelną osłonę z krzewów liściastych czeka się co najmniej kilka lat. Inną możliwością są iglaki. Te z kolei nastręczają niejakich kłopotów podczas pielęgnacji ze względu na obrastające je igły. Stanowią one natomiast dodatkową zaporę przed niechcianymi gośćmi. Trzecim rozwiązaniem są drzewka o gałęziach skierowanych w górę – należą do nich m.in. niektóre tuje. Ich zaletą jest błyskawiczna osłona, bowiem już w momencie zasadzenia tworzą one żywopłot.